ماه گرفتگی میدان نقش جهان

مشاهده

پریسا هاشمی
مشاهده :131 مرتبه

خسوف

مشاهده

Mohamad Kazemi
مشاهده :63 مرتبه

خسوف

مشاهده

Mohamad Kazemi
مشاهده :60 مرتبه

خسوف

مشاهده

Mohamad Kazemi
مشاهده :111 مرتبه

خسوف قرن-کویر ورزنه

مشاهده

mehdi Ghavami
مشاهده :57 مرتبه

خسوف قرن-کویر ورزنه

مشاهده

mehdi Ghavami
مشاهده :75 مرتبه

خسوف قرن-کویر ورزنه

مشاهده

mehdi Ghavami
مشاهده :55 مرتبه

ماه گرفتگی (خسوف)

مشاهده

Ali Abbasi
مشاهده :175 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد روح بخش
مشاهده :99 مرتبه

طاق خسوف

مشاهده

محمد روح بخش
مشاهده :110 مرتبه

ماه گرفتگی در کنار خواجو

مشاهده

nayreh hajian
مشاهده :58 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن 21

مشاهده

بیژن مروج الاحکامی
مشاهده :193 مرتبه

تایم لپس در مغستان

مشاهده

عقیل حاجی هاشمی
مشاهده :165 مرتبه

خسوف قرن در مغستان

مشاهده

حامد نشاط پور
مشاهده :184 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :46 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :46 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :46 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :44 مرتبه

ماه گرفتگی-خانه تاریخی قرایی-رشتخوار

مشاهده

Mohammad Ekrami
مشاهده :88 مرتبه

خسوف

مشاهده

سید محسن نصیری
مشاهده :326 مرتبه
Copyright © 2013 SkyPix.org All Rights Reserved
Top