ماه گرفتگی میدان نقش جهان

مشاهده

پریسا هاشمی
مشاهده :256 مرتبه

خسوف

مشاهده

Mohamad Kazemi
مشاهده :161 مرتبه

خسوف

مشاهده

Mohamad Kazemi
مشاهده :154 مرتبه

خسوف

مشاهده

Mohamad Kazemi
مشاهده :281 مرتبه

خسوف قرن-کویر ورزنه

مشاهده

mehdi Ghavami
مشاهده :163 مرتبه

خسوف قرن-کویر ورزنه

مشاهده

mehdi Ghavami
مشاهده :168 مرتبه

خسوف قرن-کویر ورزنه

مشاهده

mehdi Ghavami
مشاهده :159 مرتبه

ماه گرفتگی (خسوف)

مشاهده

Ali Abbasi
مشاهده :377 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد روح بخش
مشاهده :280 مرتبه

طاق خسوف

مشاهده

محمد روح بخش
مشاهده :281 مرتبه

ماه گرفتگی در کنار خواجو

مشاهده

nayreh hajian
مشاهده :151 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن 21

مشاهده

بیژن مروج الاحکامی
مشاهده :388 مرتبه

تایم لپس در مغستان

مشاهده

عقیل حاجی هاشمی
مشاهده :326 مرتبه

خسوف قرن در مغستان

مشاهده

حامد نشاط پور
مشاهده :329 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :128 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :124 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :130 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :118 مرتبه

ماه گرفتگی-خانه تاریخی قرایی-رشتخوار

مشاهده

Mohammad Ekrami
مشاهده :180 مرتبه

خسوف

مشاهده

سید محسن نصیری
مشاهده :406 مرتبه
Copyright © 2013 SkyPix.org All Rights Reserved
Top