ماه گرفتگی میدان نقش جهان

مشاهده

پریسا هاشمی
مشاهده :386 مرتبه

خسوف

مشاهده

Mohamad Kazemi
مشاهده :252 مرتبه

خسوف

مشاهده

Mohamad Kazemi
مشاهده :250 مرتبه

خسوف

مشاهده

Mohamad Kazemi
مشاهده :439 مرتبه

خسوف قرن-کویر ورزنه

مشاهده

mehdi Ghavami
مشاهده :265 مرتبه

خسوف قرن-کویر ورزنه

مشاهده

mehdi Ghavami
مشاهده :251 مرتبه

خسوف قرن-کویر ورزنه

مشاهده

mehdi Ghavami
مشاهده :260 مرتبه

ماه گرفتگی (خسوف)

مشاهده

Ali Abbasi
مشاهده :598 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد روح بخش
مشاهده :384 مرتبه

طاق خسوف

مشاهده

محمد روح بخش
مشاهده :388 مرتبه

ماه گرفتگی در کنار خواجو

مشاهده

nayreh hajian
مشاهده :246 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن 21

مشاهده

بیژن مروج الاحکامی
مشاهده :500 مرتبه

تایم لپس در مغستان

مشاهده

عقیل حاجی هاشمی
مشاهده :444 مرتبه

خسوف قرن در مغستان

مشاهده

حامد نشاط پور
مشاهده :435 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :209 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :209 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :218 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :203 مرتبه

ماه گرفتگی-خانه تاریخی قرایی-رشتخوار

مشاهده

Mohammad Ekrami
مشاهده :311 مرتبه

خسوف

مشاهده

سید محسن نصیری
مشاهده :484 مرتبه
Copyright © 2012-2019 SkyPix.org All Rights Reserved

Top