ماه گرفتگی میدان نقش جهان

مشاهده

پریسا هاشمی
مشاهده :181 مرتبه

خسوف

مشاهده

Mohamad Kazemi
مشاهده :107 مرتبه

خسوف

مشاهده

Mohamad Kazemi
مشاهده :99 مرتبه

خسوف

مشاهده

Mohamad Kazemi
مشاهده :188 مرتبه

خسوف قرن-کویر ورزنه

مشاهده

mehdi Ghavami
مشاهده :111 مرتبه

خسوف قرن-کویر ورزنه

مشاهده

mehdi Ghavami
مشاهده :115 مرتبه

خسوف قرن-کویر ورزنه

مشاهده

mehdi Ghavami
مشاهده :103 مرتبه

ماه گرفتگی (خسوف)

مشاهده

Ali Abbasi
مشاهده :262 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد روح بخش
مشاهده :182 مرتبه

طاق خسوف

مشاهده

محمد روح بخش
مشاهده :191 مرتبه

ماه گرفتگی در کنار خواجو

مشاهده

nayreh hajian
مشاهده :96 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن 21

مشاهده

بیژن مروج الاحکامی
مشاهده :299 مرتبه

تایم لپس در مغستان

مشاهده

عقیل حاجی هاشمی
مشاهده :255 مرتبه

خسوف قرن در مغستان

مشاهده

حامد نشاط پور
مشاهده :257 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :75 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :79 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :78 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :75 مرتبه

ماه گرفتگی-خانه تاریخی قرایی-رشتخوار

مشاهده

Mohammad Ekrami
مشاهده :127 مرتبه

خسوف

مشاهده

سید محسن نصیری
مشاهده :362 مرتبه
Copyright © 2013 SkyPix.org All Rights Reserved
Top