گرفتگی

 

تصویر نجومی روز ناسا: رفت و برگشت سیاره مریخ

این تصویر، تصویری ترکیبی است و فاصله هرکدام از تصاویر حدوداً 5 تا 9 روز است. شروع عکسبرداری از اواخر ماه آوریل (اوایل ماه خرداد) (در پایین سمت راست) اتفاق افتاده و تا 5 نوامبر (14 آبان) ادامه داشته. در تصویر، حرکت رجعی (بازگردی) سیاره سرخ در آسمان زم

تصویر نجومی روز ناسا: تماشای سایه گرفت کامل خورشید از یک بالون

در حین خورشید گرفتگی بزرگ آمریکا در سال 2017 کجا بودید؟

ماه گرفتگی میدان نقش جهان


ماه گرفتگی (خسوف)


ماه گرفتگی در کنار خواجو

عکاسی با امکانات محدود

خسوف قرن در مغستان

ماه گرفتگی در روستای مغستان از توابع یزد

ماه گرفتگی-خانه تاریخی قرایی-رشتخوار


تصاویر خسوف

این تصاویر هنگام ماه گرفتگی مرداد ماه گرفته شده است

ماه گرفتگی 5 مرداد 1397


ماه گرفتگی 5 مرداد 1397


Copyright © 2013 SkyPix.org All Rights Reserved
Top