1397

 

نویز و روش های کاهش آن

بیابان ها و کویر از دیرباز در بین ایرانیان به آسمان تاریک شهره بوده اند و همچنان از نظر مردم جامعه ٬ کویر بهترین آسمان شب را در بین تمامی اقلیم ها داراست.

دومین کارگاه عملی عکاسی نجومی جهان در شب TWAN

ثبت نام در دومین کارگاه عملی عکاسی نجومی جهان در شب TWAN از دهم تا شانزدهم بهمن ماه خواهد بود.

تصویر نجومی روز ناسا: 55 شب با سیاره زحل

در تابستان امسال، آسمان مدیترانه به مدت حدوداً 55 شب متوالی نسبتاً صاف بود (از 1 جولای تا 24 آگوست 2018 یا از 10 تیر تا 2 شهریور 1397)

تصویر نجومی روز ناسا: هواپخش موجود در جو زمین

در تصویر، میزان و نحوه پخش شدن هواپخش (آئروسل) موجود در جو زمین در تاریخ 23 آگوست 2018 (1 شهریور 1397) نشان داده شده است.

خسوف 5 مرداد 1397


ماه گرفتگی 5 مرداد 1397


ماه گرفتگی 5 مرداد 1397


eclipse

ماه گرفتگی 5 مرداد 1397

مه گرفت

ماه گرفتگی(مه گرفت) 5 مرداد1397 تصویر لحظاتی پس از گرفت کلی ماه و شروع مجدد ماه گرفتگی نیم سایه گرفته شده است.

The Moon

ماه گرفتگی مرداد ماه 1397/جولای 2018

Copyright © 2012-2019 SkyPix.org All Rights Reserved

Top